Curriculum Vitae

 
<

 Curriculum vitae

Doc. Měšťák je absolventem Lékařské fakulty UK v Praze. Získal atestaci ze všeobecné chirurgie a poté pracoval více než 20 let na Klinice plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde po atestaci z plastické chirurgie také habilitoval. Ve své vědeckovýzkumné činnosti se zaměřil především na problematiku obličejových rozštěpů. Jako autor či spoluautor se podílel na více než 100 odborných pracích. S jeho přispěním vzniklo několik monografií v oboru plastické chirurgie a estetické chirurgie a spolupodílel se na učebních textech pro posluchače lékařských fakult a na několika výzkumných úkolech Ministerstva zdravotnictví České republiky. Řadu let působil ve funkci tajemníka Hlavní problémové komise plastické chirurgie Ministerstva zdravotnictví ČR pro vědu a výzkum. Kromě členství v odborných společnostech J.E.Purkyně je také členem  Mezinárodních společností plastické chirurgie IPRAS, ESPRAS,EBOPRAS.

 

 jm222

Je nositelem pamětní medaile za zásluhy o rozvoj plastické chirurgie na Slovensku, čestné medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za dlouhodobý přínos v oboru plastické chirurgie v České republice a držitelem patentu za vynález v oboru plastické chirurgie. Po privatizaci stál v čele představenstva Ústavu lékařské kosmetiky v Praze, nejstaršího zdravotnického zařízení estetické medicíny u nás.

Absolvoval dlouhodobé studijní pobyty a stáže v Německu, Švédsku, Brazílii, USA, Norsku, Argentině, Švýcarsku a jiných zemích. Zastává celou řadu dalších odborných a společenských funkcí.

 

>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /