Info o lékaři

 
<

Vedoucí pozice

 

  • Přednosta Kliniky plastické chirurgie 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze
  • Vedoucí Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze
  • Vedoucí Subkatedry plastické chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví s odpovědností za výchovu budoucích plastických chirurgů
  • Vedoucí lékař kliniky Esthé, a.s. v Praze


Odborné pozice
 docent

 

  • Člen Vědecké rady České lékařské komory
  • Člen Oborové komise Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR
  • Předseda Akreditační komise pro plastickou chirurgii Ministerstva zdravotnictví ČR
  • Člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru plastická chirurgie při Ministerstvu zdravotnictví ČR

>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /