Info o lékaři

 
<

 Publikační a vědecká činnost

 

  • Autor nebo spoluautor 6 monografií a učebních textů
  • Autor nebo spoluautor více než 100 odborných článků v našich i zahraničních časopisech
  • Řešitel nebo spoluřešitel 3 výzkumných úkolů MZ ČR v problematice obličejových rozštěpů
  • Kandidátská dizertační práce – problematika deformace nosu u rozštěpů


 Ocenění

 

  • Čestná medaile České lékařské společnosti J.E.Purkyně za dlouhodobý přínos v oboru plastické chirurgie v České Republice
  • Pamětní medaile za zásluhy o rozvoj plastické chirurgie na Slovensku
  • Certifikát 1.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy za dlouholetou pedagogickou činnost na půdě Univerzity
  • Uveden v Ottově slovníku Osobnosti Česka

>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /