Jak předcházet komplikacím

 
<

Některé obecné rady pro pacienty a plastické chirurgy

Jak předcházet komplikacím v estetické chirurgii obecně

Plastická chirurgie je širokým medicínským oborem, který zahrnuje chirurgickou léčbu různých vrozených vad obličeje a jiných částí těla, úrazů, pooperačních a poúrazových stavů, nádorů, popálenin a vad získaných v průběhu života. Díky velké medializaci v posledních letech je pro veřejnost rozhodně nejznámější estetická chirurgie, což je součást plastické chirurgie, zabývající se řešením především kosmetických vad.

Operace kosmetických vad, pokud jsou dobře provedené, významně podpoří sebevědomí operovaného. Na druhou stranu však každá operace, a to se netýká pouze estetické chirurgie, může být spojena s určitými riziky a komplikacemi, kterým lze více či méně předcházet. Mohou však nastat výjimečně situace, které jsou nepředvídatelné a kterým nemůže zabránit ani tým vysoce profesionálních a zkušených odborníků. Důvodem jsou skryté vrozené vady, které ani nejpodrobnější předoperační vyšetření neodhalí.


Příčiny komplikací při operacích kosmetických vad stejně jako možná rizika lze rozdělit do dvou skupin:

_sim-(29)

Jednou z nejčastějších příčin pooperačních komplikací je odborné selhání estetického chirurga.

Dále je to nedostatečná pooperační péče a nedodržení hygienického režimu na pracovišti. Stále narůstající počet reoperaci z jiných pracovišť je tomu dokladem. Zásadním rizikem pro ohrožení zdraví pacienta v průběhu operace a v pooperačním období je nezohlednění jeho zdravotního stavu a to zvláště k náročnosti výkonu.

 

 

 

 

 

 

 

 

>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /