Jak předcházet komplikacím

 
<

 

S tím bezprostředně souvisí časté upřednostňování ekonomického profitu z operace u některých plastických chirurgů nad její nepotřebností.

Některé operace by neměly být vůbec operovány na soukromých pracovištích, kde není dostatečně zajištěna adekvátní pooperační péče. Patří k nim rozsáhlé operace stěny břišní, extrémní liposukce u obézních žen či velká redukce a modelace obrovských prsů. Zásadní pro předcházení rizika je vyčerpávající interní předoperační vyšetření, které však nemůže vždy odhalit případnou vrozenou nebo jinou vadu.

Na co by se mělo pamatovat při rozhodování o operaci kosmetické vady:

  • Při hormonální antikoncepci je doporučeno, pokud operace bude v celkové anestezii trvat déle než 30 minut, vysadit antikoncepci 6 týdnů před operací. Pokud se nevysadí, potom by měla být podána bezprostředně před operací k prevenci tromboembolické nemoci látka snižující výskyt trombů.

_sim-(30)
  • Krvácivé stavy, vysoký krevní tlak, sklon k žilní trombóze, cukrovka, onemocnění štítné žlázy, srdeční a plicní onemocnění nebo těžké alergické reakce na léky a velká tělesná nadváha mohou způsobit závažné operační komplikace až ohrožení na životě.
  • Dále kouření, užívání návykových látek či psychické poruchy mohou být příčinou špatného pooperačního hojení a neuspokojivého výsledku operace.
  • Velkým rizikem pro operaci je i zatajování užívání některých léků nebo dokonce navádění k poskytování lživých informací o plánované operaci v souvislosti s interním předoperačním vyšetřením, což lze bohužel vysledovat z některých diskuzí na internetu.

>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /