Jak předcházet komplikacím

 
<


Několik rad pro plastického chirurga

Každá operace kosmetické vady, pokud je správně hodnocená a tím i potřebná, musí přinést vždy pozitivní efekt. Aby tomu tak bylo, každý plastický chirurg by se měl při operování kosmetických vad řídit některými pravidly a zásadami a respektovat je:

  • musí umět zhodnotit stupeň vady a zásadně odmítnout ty pacienty, kteří operaci nepotřebují nebo u kterých je očekávání výsledku operace nereálné,
  • neoperovat menší  kosmetické vady, u kterých důsledky operace by byly nepříznivější než původní vada /jizva/
  • zásadně musí vyloučit preferenci ekonomického profitu nad nepotřebností operace a to i přes stálé naléhání ze strany pacienta,
  • měl by volit standardní co možná nejjednodušší operační techniku, ale s největším pooperačním efektem,


  • vždy by měl upřednostňovat konzervativní, ale přitom efektní operační techniku, která by snížila riziko pooperačních komplikací na minimum,
  • k operaci přistupovat s jistotou a stálou soustředěností během celé operace a nikdy nepřeceňovat vlastní technickou zdatnost a zkušenost,
  • i při respektování všech zásad exaktního operování může v mizivém procentu dojít k projevům nestandardního hojení, obvykle velmi snadno napravitelnému. V těchto případech by měl plastický chirurgů provést jakoukoliv korekci zdarma a nikdy nevyžadovat finanční spoluúčast ze strany pacienta,
  • důležitým kritériem úspěšnosti operace je zachování pooperačního přirozeného vzhledu operované krajiny, to je docílení zlepšení vzhledu a tvaru, zaregistrovaného širokým okolím, aniž by byly poznány příčiny tohoto pozitivního dojmu.
>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /