Pedagogická činnost

 
<
Pedagogická činnost

V pedagogickém procesu je docent Měšťák zapojen více než 3O let do výuky posluchačů lékařských fakult. Současně jako vedoucí Subkatedry plastické chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví je jedním z hlavních garantů kvality specializační přípravy lékařů v oboru plastické chirurgie u nás a spoluzodpovídá za odbornou úroveň budoucích plastických chirurgů. Zasloužil se také na přípravě a definitivní verzi podmínek specializační přípravy lékařů v oboru plastické chirurgie vydaných MZ ČR.V rámci pořádání sympózií a kongresů se podílel na jejich organizaci a to na úrovni národní i mezinárodní a je také hlavním organizátorem tradičních vědeckých setkání českých a slovenských plastických chirurgů, které se konají každoročně v Praze .

Obdržel „Certifikát“ za svoji dlouholetou pedagogickou činnost na půdě Univerzity Karlovy v Praze 1. lékařské fakulty.

 

jm5

 

 

>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /