Publikační a vědecká činnost

 
<

Z knih vydaných v posledních letech vybíráme

  • Úvod do plastické chirurgie. Jan Měšťák a kolektiv, 2005
  • Rekonstrukce po mastektomii. Luboš Dražan a Jan Měšťák, 2006
  • Prsa očima plastického chirurga. Jan Měšťák, 2007
  • Metamorfózy. Jan Měšťák a Pavla Petráková Slancová, 2007
  • Nos očima plastického chirurga. Jan Měšťák, 2008
  • Ohlédnutí-kniha citátů. Jan Měšťák, 2008
  • Estetická chirurgie a ostatní výkony estetické medicíny. Jan Měšťák a kolektiv, 2010

Publikační a vědeckovýzkumná činnost

Docent Měšťák publikoval jako autor nebo spoluautor více než 100 odborných prací v oboru plastické chirurgie a participoval na učebních textech pro posluchače lékařských fakult. Kromě toho napsal několik monografií zaměřených především na estetickou chirurgii a spolupodílel se na dalších knižních publikacích orientovaných  na všeobecnou plastickou chirurgii.

Ve vědecké činnosti  řešil několik výzkumných projektů Ministerstva zdravotnictví České republiky a v rámci této činnosti působil řadu let ve funkci tajemníka Hlavní problémové komise MZ ČR pro vědu a výzkum Čech a Moravy.

>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /