Publikační a vědecká činnost

 
<

Monografie

  • Měšťák, J. a kolektiv: Úvod do plastické chirurgie., Karolinum, Praha, 2005
  • Dražan, L. – Měšťák, J.: Rekonstrukce prsu po mastektomii., Grada publishing Praha, 2005
  • Měšťák, J.: Prsa očima plastického chirurga. Grada Publishing, Praha, 2006
  • Měšťák, J: Nos očima plastického chirurga. Praha ,Grada 2008. 125 s.,II (převážně barev.), portréty, ISBN: 978-80-247-2766-0
  • Měšťák, J: Estetická chirurgie a ostatní výkony estetické medicíny. Nakladatelství Lucie, 2010

Kapitoly v monografiích

  • Měšťák, J.: Vyšetřování chirurgicky nemocných. Kapitola v: M. Fára a kolektiv: Úvod do chirurgie, SPN, Praha, 1982, s. 23–27
  • Měšťák, J.: Nekrosy, cysty, píštěle, vředy. Kapitola v: M. Fára a kolektiv: Úvod do obecné chirurgie, SPN, Praha, 1982, s. 95–96
  • Měšťák, J.: Transplantace. Kapitola v: M. Fára a kolektiv: Úvod do obecné chirurgie, SPN, 1982, s. 97–101
  • Měšťák, J.: Novotvary a jejich léčba. Kapitola v: M. Fára a kolektiv: Úvod do obecné chiru SPN, Praha, 1982, s. 108–110
  • Měšťák, J.: Obecná traumatologie. Kapitola v: M. Fára a kolektiv: Úvod do obecné chirurg. SPN, Praha, 1982, s. 111–132

>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /