Spektrum operací

 
<

Spektrum operací

Zatímco na soukromé klinice Esthé docent Měšťák provádí výhradně operace kosmetických vad, na univerzitní klinice Fakultní nemocnice Na Bulovce uskutečňuje operace hrazené zdravotními pojišťovnami, jen výjimečně řeší kosmetické vady, a to v případě nutnosti komplexní pooperační péče u rizikových pacientů.

Docent Měšťák během své více než třicetileté klinické praxe provedl desetitisíce operací v plastické, rekonstrukční a estetické chirurgii (obličejové rozštěpy, vrozené vady genitálu, chirurgie ruky, úrazy, poúrazové a pooperační stavy, popáleniny, kožní a jiné nádory, kosmetické vady aj.). V posledním desetiletí je kromě všeobecné plastické chirurgie včetně rekonstrukcí prsů u žen po zhoubném onemocnění, uskutečňované na univerzitní klinice Na Bulovce, zaměřen na estetickou chirurgii a to na soukromé klinice Esthé.

 

Nedocenitelné zkušenosti s operováním kosmetických vad získal během svých dlouhodobých pobytů v zahraničí, kde zvláště několikaměsíční stáž u jednoho z nejuznávanějších plastických chirurgů zaměřených na operace nosu, profesora Gubische z univerzitní kliniky ve Stuttgartu a dlouhodobá stáž u profesora Holmströma  významného odborníka na rekonstrukce prsů z univerzitní kliniky v Göteborgu, byly obrovským přínosem  pro jeho další klinickou praxi. Stejně tak lze jmenovat i stáž u jednoho z největších plastických chirurgů současnosti  - profesora Pitanguyho z Brazílie, profesora Roblese a mnoha dalších významných plastických chirurgů ze zahraničí.

Co do počtu provedených operací kosmetických vad patří docent Měšťák bezesporu k nejzkušenějším plastickým chirurgům u nás (viz. Fotogalerie). Výsledky jeho práce jsou vysoce hodnoceny i širokou odbornou veřejností, o čemž svědčí nejen opakovaně potvrzené členství ve výborech Společnosti plastické chirurgie a Společnosti estetické chirurgie Jana Evangelisty Purkyně, ale také významná ocenění, která obdržel za zásluhy pro rozvoj plastické chirurgie u nás a na Slovensku.

>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /